Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak wskazuje art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odpowiedź na skargę na pracownika urzędu, czyli pisemne zawiadomienie o sposobie załatwiania skargi powinno zawierać:

  • dane organu,
  • informację, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  • uzasadnienie prawne i faktyczne,
  • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
Art. 223. Rozpatrywanie skarg i wniosków w ramach właściwości organów – Kodeks postępowania administracyjnego

§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Polecane wzory pism: Skarga na pracownika urzędu gminy – wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu – wzór