Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi wzór

Kategorie: ,

16.00 

Rękojmia obowiązuje przez 2 lata w przypadku zakupu towaru nowego, a 1 rok w przypadku zakupu towaru używanego. Reklamacja zgłoszona z tytułu rękojmi w pierwszym roku użytkowania produktu pozwala zakładać, że wada towaru istniała w momencie zakupu – kupujący nie musi tego udowadniać.

Odwrotnie jest w przypadku wykrycia wady przedmiotu w drugim roku użytkowania – wtedy to nabywca musi wykazać istnienie wady w momencie zakupu.

Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać spowodowane zgłoszeniem reklamacji po terminie, nieprawidłowym sformułowaniem pisma reklamacyjnego czy innymi przyczynami.

Jeśli sprzedający odrzuca reklamację, musi udzielić pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie konsumenta i ująć w nim uzasadnienie. Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi powinno nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych. Później reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie. 

Negatywną odpowiedź na pismo reklamacyjne sprzedawca może przygotować w oparciu o nasz wzór odrzucenia reklamacji z tytułu rękojmi. Dokument uwzględnia już pouczenie o przysługującym konsumentowi prawu do wniesienia odwołania. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi wzór