Odwołanie do sądu pracy – wzór

16.00 

Odwołanie do sądu pracy to nic innego jak pozew do sądu pracy, dlatego pismo musi zawierać elementy pisma procesowego, takie jak:

  • oznaczenie stron,
  • oznaczenie sądu,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowa pisma, 
  • wskazanie faktów i dowodów,
  • podpis. 

Pisemne odwołanie do sądu pracy można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania do sądu pracy, który uwzględnia określenie żądania, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, a także oznaczenie daty wymagalności roszczenia i informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innej formy pozasądowego rozwiązania sporu.

Należy pamiętać, że odwołanie do sądu pracy pracownik wnosi za darmo, o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50 000 zł.

Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 50 000 zł, pracownik musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Ponieważ termin przedawnienia roszczeń pracowniczych wynosi 3 lata – licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tyle czasu ma pracownik na złożenie odwołania do sądu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie do sądu pracy – wzór