Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek dotyczący wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego odwołanie od decyzji negatywnej również wnosi się odpowiednio do MOPS czy GOPS.

Jeżeli odpowiedź na odwołanie będzie negatywna, wnioskodawca może złożyć jeszcze odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, jednak za pośrednictwem OPS. 

Należy pamiętać, że odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego można złożyć tylko jeden raz. Wnioskodawca ma na to 14 dni, licząc od otrzymania negatywnej decyzji. Odwołanie powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, do którego kierowane jest odwołanie,
  • oznaczenie organu, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie,
  • dane odwołującego się,
  • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
  • określenie, czy zaskarżeniu podlega cała decyzja, czy jej część,
  • zarzuty przeciw decyzji,
  • uzasadnienie. 

Pismo najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Jeśli kolegium nie rozpatrzy odwołania zgodnie z oczekiwaniami, wnioskodawca może jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od momentu otrzymania decyzji od SKO.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór