Odwołanie od decyzji ITD – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do organu drugiej, wyższej instancji.

W przypadku decyzji wydanej przez Inspektora Transportu Drogowego, odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Odwołanie od decyzji ITD należy złożyć w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Do przygotowania odwołania strona może wykorzystać wzór odwołania od decyzji ITD. Pismo uwzględnia między innymi dane skarżącego, oznaczenie właściwego organu odwoławczego oraz oznaczenie decyzji, od której skarżący chce się odwołać.

Zasadniczo, odwołanie nie wymaga uzasadnienia, ale można ująć w nim argumenty wskazujące na naruszenie przepisów czy nieprawidłowe prowadzenie postępowania. 

W odpowiedzi na odwołanie od decyzji ITD, organ może decyzję uchylić w części lub w całości, a także podtrzymać. Jeśli odpowiedź na odwołanie będzie niekorzystna, strona ma prawo wnieść kolejne odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji ITD – wzór