Odwołanie od decyzji PINB – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Od decyzji Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego strona może odwołać się w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania negatywnej decyzji.

Zastosowanie znajdują w tym przypadku przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi od decyzji organu pierwszej instancji można odwołać się jednokrotnie do organu wyższej instancji. 

Warto pamiętać, że odwołanie od decyzji PINB jest bezpłatne. Pismo nie wymaga nawet uzasadnienia – wystarczy wyrazić w nim swoje niezadowolenie z otrzymanej decyzji. Wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji PINB.

Jak każde odwołanie, odwołanie od decyzji PINB powinno zostać rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni od momentu wniesienia pisma przez skarżącego. W odpowiedzi na odwołanie można spodziewać się, że organ:

  • utrzyma zaskarżoną decyzję w mocy,
  • uchyli zaskarżoną decyzje w części lub w całości,
  • uchyli decyzję i przekaże ją do ponownego rozpatrzenia,
  • uchyli decyzję i umorzy postępowanie. 
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od decyzji PINB – wzór
  1. Wzór odwołania przydał mi się bardzo, pismo do PINB zostało wysłane, czekamy na odpowiedź.