Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia lub podejmuje decyzję o wypłacie świadczenia zaniżonego, ubezpieczony powinien pamiętać o swoim prawie do złożenia odwołania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wnosi się w terminie ograniczonym terminami przedawnienia – wynosi 3 lata po kolizji i 20 lat po wypadku. 

Odwołanie można złożyć ustnie lub pisemnie. Pisemne odwołanie da się przygotować w prosty sposób, wypełniając nasz wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Chociaż pismo nie wymaga uzasadnienia, warto odnieść się w nim do argumentacji ubezpieczyciela, a także dołączyć do odwołania dowody na potwierdzenie zasadności roszczeń. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni, 60 w przypadkach bardziej skomplikowanych. 

Jeśli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, o pomoc można wystąpić do Rzecznika Finansowego, przekazując mu komplet dokumentów w sprawie. Ostatecznie, ubezpieczony ma też prawo skierować sprawę do sądu powszechnego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Wzór pisma