Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR

Kategorie: , Tag:

16.00 

Ubezpieczony może odwołać się od decyzji ZUS w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Warto dopilnować tego terminu, ponieważ po jego upływie decyzja stanie się niezaskarżalna.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję. Pismo należy kierować do sądu okręgowego wskazanego w pouczeniu.

Każde odwołanie musi spełniać pewne wymogi formalne, dlatego odwołanie do ZUS warto przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty.

Druk uwzględnia między innymi oznaczenie zaskarżonej decyzji, dane osoby składającej odwołanie, określenie zarzutów i żądań oraz podpis ubezpieczonego.

Przed przekazaniem sprawy do sądu, ZUS może ponownie rozpatrzyć sprawę ubezpieczonego i uchylić swoją decyzję. Jeśli tego nie zrobi jego odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty zostanie przekazane dalej wraz z całą dokumentacją.

Sąd może natomiast odrzucić odwołanie, uchylić decyzję w części lub w całości, a także nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR