Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie – wzór

16.00 

Stawienie się w sądzie na wezwanie jest obowiązkowe. Usprawiedliwiona może być jedynie nieobecność uzasadniona na przykład ciężką chorobą czy poważnym wypadkiem losowym.

Na usprawiedliwienie nieobecności świadek ma 7 dni. Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie powinien złożyć jednak wraz z takim usprawiedliwieniem, nawet jeśli termin ten już upłynął. 

Nie zawsze odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie będzie zasadne. Na pozytywne rozpatrzenie pisma może liczyć między innymi ten świadek, którego wezwanie na rozprawę zostało skierowane pod nieprawidłowy adres.

Warto pamiętać, że o usprawiedliwieniu nieobecności świadka decyduje sąd, który wymierzył mu karę grzywny, a odwołanie od takiej kary rozpatruje już sąd wyższego rzędu.

Do przygotowania odwołania świadek może wykorzystać wzór odwołania od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie. Należy pamiętać jednak, że jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione, świadek musi zapłacić karę w terminie 30 dni. Brak uiszczenia kary porządkowej w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie kary do egzekucji.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie – wzór