Odwołanie od kary porządkowej w sądzie wzór

Kategorie: ,

16.00 

Świadek ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie i nieutrudniania postępowania. W przypadku naruszenia tych obowiązków na świadka może zostać nałożona kara porządkowa. Ma on jednak możliwość odwołania się od niej na piśmie.

Odwołanie od kary porządkowej w sądzie należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia o nałożeniu kary.

Świadek może zostać ukarany przez sąd karą grzywny do 10 000 zł. Niekiedy na świadka może zostać nałożona nawet kara aresztu.

W każdym przypadku świadkowi przysługuje odwołanie od kary porządkowej w sądzie – zażalenie powinno przyjmować formę pisemną, z oznaczeniem sygnatury sprawy i żądaniem uchylenia kary z określonych przyczyn.

Dokument może opierać się o wzór odwołania od kary porządkowej w sądzie. Jeśli usprawiedliwienie świadka zostanie uznane przez sąd, podejmie on decyzję o cofnięciu kary. Warto wiedzieć, że złożenie zażalenia od postanowienia o areszcie świadka wstrzymuje wykonanie kary aż do dnia rozpatrzenia zażalenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od kary porządkowej w sądzie wzór