Wzór odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA

Kategorie: ,

16.00 

Komisja lekarska MSWiA wydaje osobie badanej orzeczenie wraz z uzasadnieniem. Badany może następnie odwołać się od decyzji komisji w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA złożone po upływie tego terminu nie podlega rozpatrzeniu.

Pisemne odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA należy kierować do Centralnej Komisji Lekarskiej, ale za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie.

Pismo powinno zawierać stwierdzenie, czy skarżący nie zgadza się ze wskazaną decyzją w całości, czy w części. Można przygotować je w oparciu o wzór odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA. 

Uzasadnienie odwołania nie jest obowiązkowe. Skarżący powinien jednak uwzględnić w piśmie argumenty przemawiające na jego korzyść, ponieważ zwiększa to szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania.

Warto powołać się zatem na okoliczności pominięte przez komisję czy błędnie przez nią ocenione. Do pisma można dołączyć takie dowody jak zaświadczenia lekarskie czy opinie biegłych. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA