Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej wzór

16.00 

Szacowanie szkód łowieckich odbywa się na wniosek poszkodowanego. Z szacowania szkód sporządza się protokół szacowania szkód łowieckich, od którego od niedawna można odwołać się bez konieczności występowania na drogę sądową.

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odpowiednie pismo w tej sprawie poszkodowany powinien sporządzić w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania dokumentu przez dzierżawcę lub zarządcę.

Odwołanie można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od protokołu szacowania szkody łowieckiej. Nadleśniczy powinien w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu z oszacowania szkody wydać decyzję w odniesieniu do odwołania poszkodowanego.

Wniesione odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej skutkuje przeprowadzeniem szacowania ostatecznego. Oględziny przeprowadza sam nadleśniczy lub jego przedstawiciel. Szacowania ostatecznego dokonuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej wzór