Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Kategorie: ,

16.00 

Poczta Polska może nałożyć na abonenta obowiązek rejestracji odbiorników RTV wraz z nakazem zapłaty za ich używanie. Od takiego upomnienia każdy ma prawo się odwołać. Odwołanie od upomnienia za abonament RTV należy wnieść w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia upomnienia, kierując je do Poczty Polskiej. 

Skuteczne odwołanie od upomnienia za abonament RTV mogą złożyć ci konsumenci, którzy:

  • nigdy nie posiadali odbiorników RTV, więc nigdy ich nie rejestrowali,
  • wyrejestrowali odbiornik RTV i już go nie posiadają,
  • są ustawowo zwolnieni z obowiązku zapłaty abonamentu. 

Natomiast te osoby, które posiadają niezarejestrowany odbiornik i nie płaciły za niego abonamentu, a nie są zwolnione z tych obowiązków, muszą liczyć się z koniecznością uregulowania długu, przy czym mogą wnosić jeszcze o rozłożenie go na raty czy umorzenie przynajmniej części należności.

Warto pamiętać, że wypełniony wzór odwołania od upomnienia za abonament RTV to nie jedyny dokument, jaki należy przygotować, aby uniknąć kary.

Konieczne jest też dołączenie do niego dowodów takich jak kopia umowy sprzedaży odbiornika czy zaświadczenie o statusie bezrobotnego, zależnie od podstawy zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór