Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od dnia wystąpienia zdarzenia. Odwołanie od wyceny szkody OC najczęściej wnosi się na piśmie, choć można zgłosić swój sprzeciw wobec decyzji także ustnie czy elektronicznie.

Odwołanie od wyceny szkody OC powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni, ewentualnie 60 w przypadku spraw skomplikowanych. 

Odwołanie musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, w tym przede wszystkim dane ubezpieczonego pozwalające na jego identyfikację oraz oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od wyceny szkody OC, uzupełniając je o materiał dowodowy, taki jak:

  • faktury,
  • informacje o cenach części zamiennych,
  • cenniki usług punktów naprawczych,
  • ekspertyzy rzeczoznawców,
  • informacje o wycenie pojazdu.

Jeżeli pismo nie zostanie rozpatrzone zgodnie z wolą ubezpieczonego, ten może skierować swoją sprawę do Rzecznika Finansowego. Ostatecznym rozwiązaniem jest natomiast wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór