Odwołanie ze stanowiska kierowniczego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pracodawca może awansować pracownika na stanowisko kierownicze, a także odwołać go z takiego stanowiska, czyli degradować. W przypadku stanowisk kierowniczych w szkole, czy w urzędzie procedura ta jest bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w zwykłych zakładach pracy, przykładowo odwołanie wicedyrektora wymaga zasięgnięcia opinii organu prowadzącego placówkę, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

Jak odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego?

Jeśli pracownik został powołany na stanowisko kierownicze poprzez awans, pracownik może odwołać go z funkcji kierowniczej za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jeśli osoba powołana na kierownika w firmie zgadza się na degradację, strony zawierają porozumienie zmieniające stanowisko pracy. Natomiast w przypadku, gdy odwołanie odbywa się wbrew woli pracownika, pracodawca sporządza wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, które wchodzi w życie po upływie okresu wypowiedzenia. 

Jak odwołać pracownika powołanego na stanowisko kierownicze?

Stosunek pracy może powstać poprzez zawarcie umowy o pracę, a także na podstawie powołania. Dotyczy to między innymi nauczycieli (dyrektor, wicedyrektor), czy urzędników. Powołanie najczęściej wiąże się z konkursem na dane stanowisko.

Zwykle ma też charakter bezterminowy. Pracownika powołanego na stanowisko kierownicze można jednak odwołać. Takie odwołanie musi przyjmować formę pisemną, dlatego warto przygotować je w oparciu o wzór odwołania ze stanowiska kierowniczego.

Co ważne, odwołanie powołanego pracownika skutkuje rozwiązaniem z nim umowy, natomiast odwołanie ze stanowiska kierowniczego jedynie degradacją. W odwołaniu należy wskazać datę odwołania, ale uzasadnienie podjętej decyzji nie jest obowiązkowe.

Najczęściej odwołanie ze stanowiska kierowniczego ma natomiast miejsce w sytuacji, kiedy pracownik nie radzi sobie na wyznaczonym stanowisku lub gdy narusza podstawowe obowiązki pracownicze.