Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać rezygnację ze stanowiska kierowniczego? Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego to często wynik głębokich przemyśleń i trudności związanych z pogodzeniem obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Na wyższym stanowisku pracownik częściej wyjeżdża w delegacje, częściej zostaje też po godzinach. Ma więcej zadań na swojej głowie, a tym samym jest też pod wpływem większego stresu.

Niezależnie od przyczyny podjęcia takiej decyzji, kierownik powinien mieć prawo złożyć rezygnację ze swojego stanowiska, bez zwalniania się z pracy. Jak przygotować stosowne pismo w takiej sprawie?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Czy można zrezygnować ze stanowiska kierowniczego?

Pracownik nigdy nie może być zmuszony do podjęcia pracy na innym stanowisku, niż wynika to z zawartej wcześniej umowy o pracę. Takich zmian można dokonywać tylko za zgodą pracownika, a jeśli odbywają się one wbrew jego woli, podwładny ma prawo zrezygnować z pracy.

Pracownik zawsze może więc zrezygnować też z pełnienia funkcji kierownika. Powinien jednak dokonać tego w formie pisemnej.

Jak zrezygnować ze stanowiska kierowniczego?

Osoby, które nie radzą sobie z większą ilością obowiązków po awansie, często zastanawiają się, jak zrezygnować ze stanowiska kierowniczego. Ponieważ rodzaj zajmowanego stanowiska to kluczowy element warunków umowy o pracę, zmiana w tym zakresie musi zostać przeprowadzona w sposób formalny.

Oznacza to, że pracownik powinien złożyć pismo ze swoją rezygnacją na ręce przełożonego.

Rezygnację ze stanowiska kierowniczego można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • zawierając porozumienie zmieniające warunki umowy – kiedy pracownik rezygnuje z funkcji, a pracodawca zgadza się na jego rezygnację,
 • składając wypowiedzenie z propozycją ponownego zawarcia umowy o pracę na ustalonych warunkach.

Jeśli przełożony rozumie decyzję pracownika i wyraża na nią zgodę, strony mogą zawrzeć porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę. W ramach takiego pisma strony modyfikują warunki świadczenia pracy – zajmowane przez pracownika stanowisko.

Gdy jednak pracodawca nie zgadza się z decyzją pracownika, temu nie pozostaje nic innego jak zwolnić się z pracy lub próbować podołać nowym wyzwaniom. Podwładny może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, sugerując przy tym, że wróci do zakładu, jeśli pracodawca zgodzi się zawrzeć z nim umowę na innych warunkach.

Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

Jeśli rezygnacja z funkcji kierownika układa się po myśli pracownika, strony zastosują najprostsze rozwiązanie, czyli porozumienie zmieniające. Taki aneks do umowy można podpisać tylko za zgodą obydwu stron. W piśmie ujmuje się charakter wprowadzanych zmian. Po podpisaniu dokumentu stanowi on nieodłączny element oryginalnej umowy o pracę.

Zwykle porozumienie zmieniające stosuje się w przypadku zmiany stanowiska na wyższe lub na równorzędnym poziomie, ale można wykorzystać to rozwiązanie również w przypadku degradacji, o ile jest dobrowolna, czyli odbywa się z woli i z inicjatywy pracownika.

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego na zasadzie wypowiedzenia zmieniającego znajduje zastosowanie w sytuacji spornej. Wypowiedzenie zmieniające polega na wypowiedzeniu dotychczasowych warunków świadczenia pracy i zaproponowaniu warunków nowych.

Jeśli pracodawca zaakceptuje takie wypowiedzenie umowy, po upływie okresu wypowiedzenia zaczną obowiązywać inne warunki świadczenia pracy. Jeżeli zaś pracodawca odrzuci wypowiedzenie zmieniające, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia, który wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
 • miesiąc w przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy, ale poniżej 3 lat,
 • trzy miesiące w przypadku zatrudnienia powyżej 3 lat.

Wypowiedzenie zmieniające znacznie częściej stosuje jednak pracodawca wobec pracownika, kiedy chce przyznać mu (niechciany) awans lub zdegradować go na niższe stanowisko.

Warto pamiętać, że negatywnej odpowiedzi na wypowiedzenie zmieniające trzeba udzielić w formie pisemnej. Jeśli jedna ze stron zaniedba ten obowiązek, po upływie połowy okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie uznaje się za zaakceptowane.

Jak napisać rezygnację z funkcji kierownika?

Pracownicy sięgający po darmowy wzór rezygnacji ze stanowiska często zastawiają na siebie pułapkę. Takie pismo musi zostać bowiem sformułowane bardzo precyzyjnie, w przeciwnym razie może wynikać z niego nie chęć powrotu na poprzednie stanowisko, ale chęć całkowitego zrezygnowania z pracy.

Dobry, sprawdzony wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika pozwala uniknąć takiej niefortunnej pomyłki, która mogłaby okazać się trudna do wyjaśnienia z przełożonym. Pisemna rezygnacja ze stanowiska kierownika musi zawierać takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie o rezygnacji z funkcji kierowniczej z jednoczesną prośbą o zmianę stanowiska pracy na poprzednie (sprzed awansu),
 • uzasadnienie.

Uzasadnienie takiej rezygnacji nie jest obowiązkowe, ale w celu zachowania dobrych relacji z szefem warto je przygotować. Rezygnację z funkcji kierownika można umotywować:

 • brakiem czasu dla rodziny,
 • dużą ilością obowiązków,
 • złym stanem zdrowia,
 • złym stanem psychicznym,
 • nadmiernym stresem,
 • pogorszeniem relacji ze współpracownikami,
 • trudnościami z realizacją większej ilości, bardziej odpowiedzialnych zadań, i tak dalej.

Rezygnacja z funkcji kierownika a pomoc związków zawodowych

Pracownik, który obawia się reakcji pracodawcy na swoją rezygnację z funkcji kierowniczej, powinien pamiętać, że może poprosić o pomoc w tej sprawie związki zawodowe. Ich rolą w takiej sytuacji jest przedstawienie pracodawcy możliwości zawarcia porozumienia zmieniającego.

Jeśli przełożony zgadza się na takie rozwiązanie, jedyne co musi zrobić, to złożyć swój podpis na aneksie do umowy o pracę.

Zatem w obliczu wątpliwości i trudności na nowym stanowisku, warto pamiętać o skonsultowaniu swoich problemów w pierwszej kolejności ze związkami zawodowymi. Te mają pięć dni na zajęcie stanowiska w sprawie pracownika – mogą poprzeć lub zanegować jego decyzję.

Gdy organizacja zdecyduje się poprzeć pracownika, zwykle proponuje mu również obronę przed warunkiem doręczenia wypowiedzenia zmieniającego.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego – wzór pisma