Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

16.00 

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie dla osób, które ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności muszą zrezygnować z pracy. Niestety, bardzo często wnioski o wypłatę takiego świadczenia są odrzucane.

Wnioskodawcy powinni pamiętać jednak, że przysługuje im odwołanie od odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne może zostać odrzucony między innymi w przypadku, kiedy wnioskodawca pobiera inne świadczenia lub gdy istnieją nieścisłości co do momentu powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki.

Ponieważ przepisy dotyczące przyznawania takiej formy pomocy nie są precyzyjne, wiele wniosków jest odrzucanych. Każdy ma jednak prawo złożyć odwołanie od odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Jak napisać odwołanie? Wystarczy wypełnić w tym celu wzór odwołania od odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, uwzględniający między innymi numer otrzymanej decyzji oraz argumenty, które przemawiają za ponownym rozpatrzeniem wniosku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego