Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o ograniczenie egzekucji może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Wierzyciel powinien wystąpić z takim pismem między innymi w przypadku, kiedy dłużnik spłaci część swojego długu.

Natomiast ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika dotyczy przede wszystkim sytuacji, kiedy komornik zajmuje składniki majątku wolne od zajęcia. 

Pisemny wniosek o ograniczenia egzekucji dłużnik powinien wnieść bezpośrednio do komornika, czyli złożyć w kancelarii komorniczej lub przesłać listem poleconym. Wniosek nie podlega opłacie.

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika powinno nastąpić w sytuacji, kiedy komornik faktycznie zajął składniki majątku przepisowo zwolnione od egzekucji. Co więcej, dłużnik może domagać się też zwrotu niesłusznie wyegzekwowanych środków. 

Jak napisać wniosek o ograniczenie egzekucji? Pismo tego typu musi odwoływać się do przepisów, które mają na celu ochronę dłużnika. Wypełniając wzór ograniczenia egzekucji na wniosek dłużnika, należy określić więc, jakie składniki majątku i w jakiej kwocie komornik zajmuje bezpodstawnie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika – wzór