Opuszczenie zakładu karnego z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności

16.00 

Przepis art. 141a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego daje skazanemu możliwość na opuszczenie zakładu karnego z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności.

Zezwalania na opuszczenie zakładu karnego udziela jego dyrektor. Zezwolenie może zostać udzielone na okres nieprzekraczający 5 dni.

Skazany może opuścić zakład karny:

  • pod konwojem  Funkcjonariusza Służby Więziennej;
  • pod kontrolą osoby godnej zaufania;
  • samodzielnie.

Zwolnienie zostaje udzielone skazanemu w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny; uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.

Przed udzieleniem zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, wychowawca obligatoryjnie sporządza prognozę kryminologiczno-społeczną. W sytuacjach wymagających bardzo szybkiego wydania decyzji prognoza ta nie musi mieć pełnego zakresu. Może ona zostać zawężona do najistotniejszych i niezbędnych elementów.

Decyzja o odmowie udzielenia takiego zezwolenia może zostać zaskarżona przez skazanego do sądu penitencjarnego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523).
Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Opuszczenie zakładu karnego z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności