Oświadczenie o spłacie pożyczki – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Po spłacie zaciągniętej pożyczki dłużnik ma prawo domagać się pokwitowania spłaty, czyli oświadczenia o spłacie pożyczki.

Taki dokument pełni rolę dowodową na wypadek ewentualnych roszczeń ze strony wierzyciela. Zatem oświadczenie o spłacie pożyczki ma pomóc dłużnikowi przerzucić ciężar udowodnienia istnienia roszczenia na wierzyciela. 

Pisemne oświadczenie o spłacie pożyczki musi zawierać szereg niezbędnych elementów.

formalnych. Konieczne jest w nim między innymi określenie wysokości długu, a także tytułu zadłużenia, czyli na przykład wskazanie numeru umowy pożyczkowej. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór oświadczenia o spłacie pożyczki, który uwzględnia wszystkie istotne dla takiego pokwitowania informacje.

Należy pamiętać, że wydanie potwierdzenia spłaty pożyczki nie jest dla wierzyciela obowiązkowe, jeśli odmowa wydania pokwitowania okaże się uzasadniona. W pozostałych przypadkach powinien on wydać oświadczenie o spłacie pożyczki w dogodnym dla siebie terminie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Oświadczenie o spłacie pożyczki – wzór
  1. Wzór oświadczenia jest kompletny, trzeba tylko wypełnić druk swoimi danymi.