Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka – wzór

16.00 

Zasadniczo, pełnoletnie dziecko powinno samo występować przed sądem w sprawie o alimenty. Możliwe jest jednak umocowanie wybranej osoby do reprezentowania uprawnionego w takiej sprawie przed sądem.

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka najczęściej udzielane jest rodzicowi lub adwokatowi/radcy prawnemu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka małoletni przygotował dla swojego rodzica. Jeśli ten będzie działał dla dobra uprawnionego, sąd powinien zaakceptować takie upoważnienie.

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka może przyjmować formę pisemną, ale da się udzielić go też ustnie na rozprawie.

Do przygotowania pisemnego upoważnienia uprawniony może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne.

Dokument należy przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla pozwanego (zobowiązanego do alimentacji).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka – wzór