Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej wzór

16.00 

Pełnomocnictwo procesowe, czyli upoważnienie dla wskazanej osoby do występowania przed sądem w imieniu mocodawcy, może zostać udzielone między innymi osobie najbliższej.

Musi to być jednak osoba posiadająca zdolność sądową i zdolność do czynności procesowych, czyli osoba, która ukończyła 18 rok życia. Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej może zostać udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom czy rodzeństwu.

Przygotowując pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej, warto pamiętać, że istnieją trzy rodzaje takiego umocowania: ogólne, czyli do wszystkich spraw z udziałem mocodawcy, do prowadzenia poszczególnych spraw i do niektórych czynności procesowych.

Informacje na ten temat powinny zostać zawarte w treści udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa procesowego można udzielić ustnie na rozprawie lub pisemnie. Drugie rozwiązanie jest jednak zdecydowanie wygodniejsze, a do przygotowania stosownego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa do sądu dla osoby najbliższej.

Pełnomocnik ma obowiązek przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej wzór