Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem wzór

16.00 

Dokument potrzebny do upoważnienia wskazanej osoby do zarządzania nieruchomością to pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem powinno zawierać dokładny opis czynności, do których właściciel nieruchomości upoważnia zarządcę.

Dokument musi zawierać więc zakres kompetencji osoby upoważnionej oraz sposób reprezentacji właściciela.

Najczęściej, pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem jest pełnomocnictwem ogólnym, upoważniającym między innymi do wynajmu nieruchomości.

Jeśli jednak zarządca ma zostać uprawniony do sprzedaży mieszkania, konieczne staje się sporządzenie pełnomocnictwa szczególnego, uwzględniającego czynności przekraczające zwykły zarząd.

Aby upoważnić kogoś do zarządzania nieruchomością, wystarczy wypełnić wzór pełnomocnictwa do zarządzania mieszkaniem, za pomocą którego właściciel może umocować zarządcę do reprezentowania go w kontaktach z urzędami, instytucjami czy firmami, a także do zawierania umów najmu, umów z firmami budowlano-remontowymi czy umów z dostawcami mediów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem wzór