Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy sporządza się na podstawie przepisów, które mówią o tak zwanej solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Zgodnie z prawem, inwestor powinien – na wezwanie podwykonawcy – wypłacić mu należne wynagrodzenie, a także skontrolować generalnego wykonawcę.

Co ważne, inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą generalnym, o ile nie przekracza ona wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane. 

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy warto wysłać w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze przesłanki, iż wykonawca nie wypłaci wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonaną pracę.

Do sporządzenia odpowiedniego wezwania można wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia druk – wzór pisma do inwestora o zapłatę podwykonawcy.

Poza tym podwykonawca ma prawo jeszcze przed przystąpieniem do realizacji swoich zadań, przesłać ustalony z wykonawcą harmonogram prac inwestorowi, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania wynagrodzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy – wzór