Pismo do komornika od pracodawcy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Komornik kieruje do pracodawcy dłużnika pismo w momencie, kiedy chce uzyskać od niego informacje na temat majątku dłużnika, jego zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia czy nawet miejsca zamieszkania lub numeru konta bankowego.

Najczęściej pismo dotyczy jednak zajęcia wynagrodzenia dłużnika. Na taką wiadomość pracodawca musi odpowiedzieć, również w formie pisemnej. Pismo do komornika od pracodawcy powinno zostać przesłane w terminie 7 dni. 

Sporządzając odpowiedź na pismo z kancelarii komorniczej, przedsiębiorca powinien wykorzystać przygotowany przez nas – sprawdzony wzór pisma do komornika od pracodawcy, ponieważ dokument ten musi być kompletny – w pełni wyczerpujący, odpowiadający na wszelkie żądania komornika.

Jeśli zabraknie w nim określonych informacji, komornik wezwie pracodawcę do ich uzupełnienia.

Pismo do komornika od pracodawcy musi zawierać szereg niezbędnych danych formalnych. Najważniejsze jest jednak odniesienie się w nim do wszystkich żądań i zapytań komornika. Odpowiedź jest obowiązkowa nawet wtedy, kiedy dłużnik już nie pracuje u danego pracodawcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do komornika od pracodawcy – wzór