Podanie do MOPS o dożywienie wzór

16.00 

Miejski ośrodek pomocy społecznej zajmuje się nie tylko wypłacaniem świadczeń socjalnych, ale również dożywianiem dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. O taką formę pomocy może ubiegać się rodzina w trudnej sytuacji materialnej.

Kryterium dochodowe wsparcia rodzin w formie dożywiania wynosi 792 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących. Podanie do MOPS o dożywienie może złożyć też osoba w trudnej sytuacji rodzinnej czy osobistej. 

Co ważne, niekiedy podanie do MOPS o dożywienie ma prawo złożyć też osoba niespełniająca wyżej wymienionych kryteriów. Jest to dopuszczalne w sytuacji, kiedy z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie wystąpi sam dyrektor placówki. 

Do przygotowania pisma z prośbą o wsparcie rodzina może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania do MOPS o dożywienie, w którym ujmuje się przede wszystkim dane wnioskodawcy, dane jego dzieci oraz uzasadnienie prośby, czyli opis swojej trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek warto podeprzeć dokumentami pełniącymi rolę dowodową, na przykład zaświadczeniem o wysokości zarobków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie do MOPS o dożywienie wzór