Podanie do rektora – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

W trakcie studiów zdecydowana większość studentów staje w obliczu konieczności sporządzenia pisma do rektora. Rektor uczelni odpowiada bowiem między innymi za decyzje dotyczące powtarzania semestru, reaktywacji studiów, wykreślenia studenta z listy studentów czy udzielenia godzin rektorskich.

Podanie do rektora musi przyjmować odpowiednią formę i zawierać szereg niezbędnych danych. Student wnosi je do dziekanatu swojego wydziału, gdzie odbiera również odpowiedź od adresata pisma. 

Do przygotowania wniosku, prośby czy odwołania każdy student może wykorzystać uniwersalny wzór podania do rektora, który należy uzupełnić swoimi danymi osobowymi, informacjami na temat roku, kierunku i semestru studiów, a także opisem sprawy i uzasadnieniem prośby.

W zależności od sytuacji – takie pismo może wymagać również załączników pełniących rolę dowodową. 

Warto pamiętać, że podanie do rektora należy formułować w sposób treściwy i konkretny. Należy stosować w nim prawidłowe zwroty grzecznościowe, a unikać wszelkiego rodzaju błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie do rektora – wzór