Podanie o pracę na pół etatu – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Każdy pracownik w uzasadnionych okolicznościach może złożyć podanie o pracę na pół etatu. Taki wniosek pracodawca ma prawo zaakceptować lub odrzucić, jednak w większości przypadków zawiera on z pracownikiem porozumienie, w ramach którego strony wprowadzają zmianę w warunkach świadczenia pracy. 

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach podanie o pracę na pół etatu musi zostać zaakceptowane przez pracodawcę.

Mowa tu o pracownikach uprawnionych do urlopu wychowawczego, którzy zamiast korzystać z takiego urlopu, chcą jedynie obniżyć wymiar czasu pracy, aby samodzielnie sprawować opiekę nad dzieckiem. W takiej sytuacji podanie o zmniejszenie etatu należy złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 21-dniowym.

Aby wnioskować o obniżony wymiar czasu pracy, pracownik może wypełnić wzór podania o pracę na pół etatu, odpowiednio uzasadniając swoją prośbę. Od użytych argumentów zależy bowiem, czy pracodawca wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru czasu pracy.

Zasadną przyczyną zmniejszenia etatu będzie między innymi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem czy gorszy stan zdrowia pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o pracę na pół etatu – wzór