Podanie o zmniejszenie etatu na 3/4 – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zmniejszenie etatu na ¾ to zmiana wymiaru czasu pracy, a zatem również umownych warunków pracy i płacy. Takiej zmiany można dokonać w porozumieniu z pracodawcą, czyli po uzyskaniu jego zgody, w czym pomocny okazuje się wzór podania o zmniejszenie etatu na ¾.

Warto pamiętać, że obniżenie wymiaru czasu pracy spowoduje także proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia za pracę.
 

Każdy pracownik może złożyć podanie o zmniejszenie etatu na ¾, ale nie każdy taki wniosek zostanie przez pracodawcę zaakceptowany.

Przełożony nie ma obowiązku obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy na jego prośbę, o ile pracownik ten nie jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego.

Jeśli osoba zatrudniona zajmuje się dzieckiem w wieku do lat 6 lub do lat 18 w przypadku dzieci niepełnosprawnych, to jej podanie o zmniejszenie etatu na ¾ jest dla pracodawcy wiążące. 

Zmiany w umowie o pracę po zaakceptowaniu podania o zmniejszenie etatu na ¾ wprowadza się za pomocą porozumienia zmieniającego, czyli aneksu, który podpisuje pracownik i pracodawca. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zmniejszenie etatu na 3/4 – wzór