Pokwitowanie odbioru zaliczki na remont – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Pokwitowanie odbioru zaliczki na remont wystawia firma remontowa na rzecz inwestora, wpłacającego pieniądze. Zaliczka wlicza się przy tym w poczet całego wynagrodzenia dla ekipy remontowej i podlega zwrotowi, jeśli nie dojdzie do realizacji usługi.

Na wpłatę zaliczki strony często umawiają się na etapie podpisywania umowy o prace remontowe.

Pokwitowanie odbioru zaliczki na remont jest dokumentem, który potwierdza przyjęcie środków przez wykonawcę, a jednocześnie fakt wpłacenia ich przez inwestora. Dokument powinien wskazywać też cel wpłaty – zwykle jest to zakup niezbędnych materiałów, lecz nie zawsze.

Strony mają bowiem prawo ustalić, że zakupu materiałów dokonuje sam inwestor, zgodnie z zaleceniami wykonawcy.

Wzór pokwitowania odbioru zaliczki na remont wypełnia się między innymi takimi informacjami jak dane stron umowy, data wpłaty, wysokość zaliczki.

Druk powinien zostać podpisany przez przyjmującego zaliczkę. Można wydać go w momencie przekazywania gotówki lub w innym, ustalonym przez strony terminie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pokwitowanie odbioru zaliczki na remont – wzór