Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia – wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o taki dokument następuje w drodze postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie.

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia może zostać uzasadnione na przykład brakiem danych potrzebnych do wydania takiego zaświadczenia. 

Gotowy do wypełnienia wzór postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia organ wykorzysta również w przypadku, gdy:

  • nie jest właściwy w sprawie,
  • nie może spełnić żądania strony w zakresie treści zaświadczenia,
  • osoba ubiegająca się o zaświadczenie nie wykazała interesu prawnego w potwierdzeniu faktów/stanu prawnego,
  • brak jest przepisu prawa, który wymagałby takiego potwierdzenia faktu/stanu prawnego. 

Co do zasady, zaświadczenie powinno być wydane na wniosek zainteresowane bez zbędnej zwłoki, czyli nie później niż w ciągu 7 dni.

W tym samym czasie należy przygotować zatem również postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia – wzór