Potwierdzenie wpłaty zaliczki – wzór

16.00 

Zaliczka to określona suma pieniędzy wpłacanych na poczet wykonania umowy, na przykład umowy przedwstępnej, umowy rezerwacyjnej czy umowy o prace remontowe. Co do zasady, zaliczka zawsze wraca do strony, która ją wpłaciła i nie ma znaczenia, z czyjej winy nie doszło do wykonania umowy.

Przy wpłacaniu takich środków, warto uzyskać potwierdzenie wpłaty zaliczki. Dokument poświadcza, że pieniądze zostały przyjęte. Odnosi się też do daty wpłacenia środków oraz do wysokości kwoty zaliczki. 

Potwierdzenie wpłaty zaliczki może zostać wydane w momencie przekazywania pieniędzy, ale również w terminie późniejszym, jeśli zgodę na to wyraża strona wpłacająca środki. Ważne jest, aby na druku znalazły się informacje o celu wniesienia zaliczki (tytuł) i jej wysokości. 

Do przygotowania pokwitowania wpłaty i przyjęcia zaliczki, warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia druk – wzór potwierdzenia wpłaty zaliczki. Pismo wystarczy wypełnić danymi stron, odpowiednią datą i kwotą zaliczki, a na koniec złożyć na nim odręczny podpis.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Potwierdzenie wpłaty zaliczki – wzór