Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka trwa, dopóki jedna ze stron nie złoży wniosku o jego uchylenie. Pozew o uchylenie alimentów może złożyć zarówno uprawniony, jak i zobowiązany.

Zgodnie z przepisami, obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pozew o uchylenie alimentów można wnieść zatem między innymi w przypadku, gdy:

  • pełnoletnie dziecko pracuje i jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
  • pełnoletnie dziecko nie uczy się i nie pracuje, chociaż ma taką możliwość,
  • dziecko jest w stanie utrzymać się ze swojego majątku (posiada nieruchomość na wynajem),
  • pełnoletnie dziecko uczy się, ale nie stara się zakończyć edukacji w przewidywanym terminie lub edukacja ta jest nieuzasadniona. 

Do przygotowania pozwu o uchylenie alimentów zobowiązany może wykorzystać gotowy wzór pozwu o uchylenie alimentów, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Warto pamiętać, że wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia. Należy też dołączyć do niego dokumenty, które stanowią dowód na przytoczone argumenty.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o uchylenie alimentów – wzór