Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR

Kategorie: ,

16.00 

W polskim prawie obowiązuje domniemanie, że mąż matki jest ojcem jej dziecka. Nie zawsze jest to jednak zgodne z prawdą.

Jeśli mąż matki, matka lub samo dziecko chcą udowodnić, że domniemany ojciec dziecka tak naprawdę nim nie jest, powinni wnieść do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Wniosek wnosi się do sądu rejonowego. 

Do przygotowania wniosku, który ma na celu udowodnienie, że domniemany ojciec dziecka faktycznie nim nie jest, warto wykorzystać gotowy wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeśli powództwo zamierza wnieść mąż matki, obowiązuje go termin 6 miesięcy, licząc od dnia, kiedy dowiedział się o narodzinach dziecka. Jeśli zaś pozew o zaprzeczenie ojcostwa zamierza wnieść dziecko, to ma na to 3 lata, licząc od daty uzyskania pełnoletności. 

Należy pamiętać, że pozew o zaprzeczenie ojcostwa nie może dotyczyć dziecka pełnoletniego.

Zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne również wtedy, kiedy dziecko zostało po