Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny – wzór

Kategorie: ,

17.00 

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny wskazuje na datę posiedzenia, liczbę osób obecnych i nieobecnych, porządek obrad oraz wnioski z posiedzenia rady pedagogicznej.  

Ważnym elementem pisma jest też stwierdzenie prawomocności posiedzenia, czyli obecności kworum. Podczas posiedzenia nauczyciele przedstawiają sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, również tych dodatkowych. Natomiast dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny musi zawierać wnioski z przeprowadzonego spotkania. Ich celem jest polepszenie warunków pracy w placówce, a także podwyższenie jakości kształcenia. Obrady mogą dotyczyć również kwestii związanych z inwestycjami, na przykład z remontem szkoły.

Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej ułatwia pracę protokolanta i pomaga przygotować dokument uporządkowany, wolny od błędów czy braków. Pismo podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz dyrektor szkoły. Dokument należy dołączyć następnie do księgi protokołów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny – wzór