Prośba do dyrektora szkoły – wzór

16.00 

Pisma do dyrektora szkoły mogą kierować zarówno rodzice, jak i uczniowie. Takie pismo, niezależnie od tego, czy jest skargą, wnioskiem czy prośbą, musi mieć charakter pisma oficjalnego.

Prośba do dyrektora szkoły może dotyczyć między innymi umieszczenia dzieci w jednej klasie, przydzielenia uczniom konkretnego nauczyciela i wielu innych spraw. Zawsze należy odpowiednio ją uzasadnić. 

Do przygotowania pisma do dyrektora warto wykorzystać gotowy wzór prośby do dyrektora szkoły, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Dokument posiada odpowiednią formę i układ strony. Jest też wolny od błędów, zwięzły i konkretny.

Wypełniając wzór, należy pamiętać, że prośba do dyrektora szkoły nie powinna mieć emocjonalnego charakteru. Trzeba stosować w niej obiektywne, racjonalne argumenty.

Warto również podpierać je odpowiednimi dowodami. W piśmie niezbędne są zwroty grzecznościowe. Wymaga się również stosowa zasad poprawnej polszczyzny. Niezależnie od tematu, pismo nie powinno zawierać żadnych błędów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba do dyrektora szkoły – wzór