Prośba o dofinansowanie do leków – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kiedy zakup niezbędnych leków przerasta możliwości finansowe chorego lub jego opiekuna, warto zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej z prośbą o finansowanie lub współfinansowanie zakupu leków.

MOPS czy GOPS są bowiem organami, których zadaniem jest przyznawanie potrzebującym różnych form wsparcia w trudnych sytuacjach. Odpowiednio przygotowana prośba o dofinansowanie do leków powinna zostać rozpatrzona pozytywnie. 

Z problemem braku środków na zakup niezbędnych leków można zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej osobiście. Wtedy pracownik takiego organu powinien pomóc zainteresowanemu sporządzić odpowiedni wniosek w danej sprawie.

Jeśli jednak wnioskodawca wątpi w możliwość uzyskania takiej pomocy, może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór prośby o dofinansowanie do leków, który ułatwia przygotowanie stosownego pisma. 

Prośba o dofinansowanie leków musi zawierać szereg kluczowych informacji, jak opis schorzenia, na jakie cierpi chory, rodzaj i częstotliwość stosowanych leków oraz ich cena.

W piśmie należy odnieść się także do ogólnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, wyliczając pozostałe wydatki związane z codziennym utrzymaniem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o dofinansowanie do leków – wzór