Prośba o pracę zdalną – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Ustalenie zdalnego sposobu świadczenia pracy może nastąpić na etapie zatrudniania pracownika lub później, czyli w trakcie trwania zatrudnienia. Przejście na pracę zdalną następuje na wniosek pracownika. Prośba o pracę zdalną może zostać przesłana w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej. 

Uzgodnienie warunków pracy zdalnej wymaga zachowania formy pisemnej, ponieważ miejsce świadczenia pracy to jeden z warunków pracy i płacy, ustalonych w umowie o pracę.

Prośba o pracę zdalną zaakceptowana przez pracodawcę powinna skutkować więc zawarciem porozumienia zmieniającego, czyli sporządzeniem aneksu do umowy o pracę, którym strony ustalą nowe zasady świadczenia pracy w formie zdalnej. 

Na chwilę obecną nie obowiązuje odgórnie narzucony wzór prośby o pracę zdalną. W dokumencie zawsze należy powołać się jednak na art. 67 (19) § 1 i 2. kodeksu pracy.

Warto postarać się też o uzasadnienie swojego wniosku, ponieważ od użytych argumentów może zależeć decyzja pracodawcy o wyrażeniu zgody na pracę zdalną.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o pracę zdalną – wzór