Prośba o przeniesienie – wzór

16.00 

Każdy pracownik może wystąpić do swojego pracodawcy z prośbą o przeniesienie – przeniesienie na inny dział, inne stanowisko czy do innego oddziału.

Prośba o przeniesienie powinna zostać starannie uzasadniona, ponieważ to od użytych argumentów zależy, czy pracodawca wyrazi zgodę na zmianę stanowiska pracy pracownika. Przepisy nie narzucają mu takiego obowiązku. 

Należy pamiętać, że pisemna prośba o przeniesienie to dla pracownika jedyny sposób na zmianę stanowiska pracy.

Miejsce świadczenia pracy należy bowiem do warunków pracy i płacy, które można zmienić jedynie za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego – w przypadku pracodawców. Jeśli więc przełożony nie zgodzi się na taką zmianę, pracownik nie ma innej możliwości, jak kontynuowanie pracy lub złożenie wypowiedzenia.

Do przygotowania podania o przeniesienie warto wykorzystać gotowy wzór prośby o przeniesienie, który wystarczy wypełnić własnymi argumentami. Jeśli pracownik dobrze uzasadni swój wniosek, może liczyć na pozytywne rozpatrzenie podania przez przełożonego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przeniesienie – wzór