Prośba o przyspieszenie płatności faktury – wzór

Kategoria:

16.00 

Terminy płatności faktury mogą wynosić nawet do 60 dni. Jeśli firma wystawia wiele faktur z odroczonym terminem, problemy z jej płynnością finansową często okazują się jedynie kwestią czasu.

Uzasadnione będzie zatem wystąpienie do kontrahenta z prośbą o wcześniejsze uregulowanie zobowiązania.

Prośba o przyspieszenie płatności faktury może zostać uzasadniona między innymi słabą płynnością finansową lub zdarzeniem losowym.

Należy pamiętać, że to termin płatności na oryginalnej fakturze jest dla kontrahenta obowiązujący.

Wypełniając wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury, przedsiębiorca nie jest w stanie zmusić zobowiązanego do przedterminowego uregulowania zobowiązania – decyzja w tej sprawie zależy wyłącznie od jego dobrej woli. 

Warto podkreślić również, że prośba o przyspieszenie płatności faktury może zostać skierowana do kontrahenta dopiero po realizacji umowy, zakończeniu świadczenia usługi czy wykonaniu dzieła. Jeśli umowa nie została zrealizowana, nie można ubiegać się o jej rozliczenie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przyspieszenie płatności faktury – wzór