Prośba o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Z reguły, urzędy i organy mają maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie wniosku petenta – 60 dni w przypadku spraw skomplikowanych. Często zdarza się jednak, że sprawy rozpatrywane są przewlekle.

Warto w takim przypadku zmotywować urząd lub organ do sprawniejszej pracy, co można osiągnąć na kilka sposobów.

Jednym z nich jest pisemna prośba o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku, którą warto złożyć przed wystąpieniem ze skargą na przewlekłość postępowania. 

W zależności od tego, do jakiego organu kierowana jest prośba o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku, pismo może mieć nieco mniej lub bardziej oficjalną formę.

Jeśli jest kierowane do sądu, musi zachowywać formę pisma procesowego, czyli wskazywać dane stron, sygnaturę sprawy i uzasadnienie. Każda prośba o przyspieszenie rozpatrywania wniosku powinna zawierać też podpis i datę. 

Wypełniając nasz wzór prośby o przyspieszenie rozpatrywania wniosku, należy ująć w nim racjonalne i obiektywne powody uzasadniające taką prośbę. Te będą natomiast inne w różnych okolicznościach.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku – wzór