Prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Czasami zdarza się, że wykonawca z różnych przyczyn nie może zakończyć planowanych prac w terminie. W takiej sytuacji powinien jak najszybciej wystąpić do inwestora czy zleceniodawcy z prośbą o przesunięcie tego terminu.

Pisemna prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania nie może być składana w ostatniej chwili. Im wcześniej wykonawca wystąpi z takim wnioskiem, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. 

Pismo w sprawie przesunięcia terminu powinno zostać stosownie uzasadnione. Najczęściej wykonawca powołuje się w nim na czynniki niezależne od niego, na przykład czynniki pogodowe czy opóźnienia innych podmiotów (dostawców, podwykonawców).

Prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania zawsze rozpatrywana jest indywidualnie.

Nie ma gwarancji, że zleceniodawca czy inwestor zgodzą się na przesunięcie terminu realizacji projektu. Warto zatem wykorzystać gotowy wzór prośby o wydłużenie terminu realizacji zadania i zadbać o jego rzeczowe uzasadnienie. Zmiana czasu trwania zadania wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania – wzór
  1. Obszerne dobrze sformułowane pismo, polecam zakup