Prośba o zmianę stanowiska pracy – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zmiana stanowiska pracy to zmiana warunków pracy i płacy, określonych w umowie o pracę. Takiej zmiany żadna ze stron nie może wprowadzić samowolnie.

Pracownik może wystąpić ze stosownym wnioskiem w tej sprawie, ale jego prośba o zmianę stanowiska pracy nie musi zostać zaakceptowana przez pracodawcę.

Z kolei przełożony ma możliwość powierzenia pracownikowi innych obowiązków nawet bez jego zgody, jeśli przesunięcie pracownika na inne stanowisko trwa nie dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku. 

Do zmiany stanowiska pracy może dojść na drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli prośba o zmianę stanowiska pracy to inicjatywa pracownika, do przeniesienia dochodzi tylko za zgodą obydwu stron.

Gdyby pracodawca nie zgodził się na zmianę stanowiska pracownika, ten mógłby jedynie definitywnie wypowiedzieć umowę o pracę.

Jak poprosić pracodawcę o zmianę stanowiska? Najłatwiej wypełnić w tym celu wzór prośby o zmianę stanowiska pracy, odpowiednio go uzasadniając. Od użytych argumentów zależy bowiem, jaką decyzję podejmie pracodawca.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o zmianę stanowiska pracy – wzór