Rezygnacja z funkcji dyrektora wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Rezygnacja z funkcji dyrektora musi przyjmować formę pisemną. Takie oświadczenie woli dyrektor składa do organu prowadzącego placówkę. Rezygnacja nie może zostać odrzucona, niezależnie od przyczyn jej złożenia.

Najczęściej dyrektorzy rezygnują z funkcji kierowniczej ze względu na pogarszający się stan zdrowia, nadmierny stres, niekorzystne relacje ze współpracownikami czy chęć przejścia na emeryturę. 

Rezygnacja z funkcji dyrektora nie jest jednak rezygnacją z pracy. Dotyczy jedynie pełnionej funkcji kierowniczej. Dyrektor może zrezygnować ze swojej pozycji w szkole w dowolnym momencie, ale z uwagi na obowiązek zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Najlepiej, jeśli złoży taką rezygnację do końca maja.

Wzór rezygnacji z funkcji dyrektora to gotowy do wypełnienia druk, który nauczyciel może wykorzystać w celu złożenia skutecznej rezygnacji. Warto pamiętać, że gdy celem pedagoga jest całkowita rezygnacja z pracy, takie pismo nie jest konieczne – wypowiedzenie umowy o pracę przyniesie taki sam skutek. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja z funkcji dyrektora wzór
  1. Pismo jak najbardziej się nadaje do zastosowania, jest też podstawa prawna. Pozdrawiam