Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły wzór

16.00 

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły to oświadczenie, które nauczyciel na funkcji kierowniczej składa na ręce swojego przełożonego, czyli dyrektora placówki. Taka rezygnacja nie musi wiązać się z rozwiązaniem stosunku pracy, dlatego były wicedyrektor może nadal pracować w szkole, a kierujący placówką powinien zapewnić mu odpowiednią liczbę godzin pracy.

Rezygnacja najczęściej spowodowana jest złym stanem zdrowia, zbyt dużą liczbą obowiązków, chęcią przejścia na emeryturę czy też pogorszeniem relacji ze współpracownikami.

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły nie może zostać odrzucona. Po doręczeniu jej dyrektorowi wicedyrektora obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Wicedyrektor powinien składać taką rezygnację z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia, czyli najlepiej w maju, pod koniec danego roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że w innym terminie rezygnacja jest niedozwolona.

Wzór rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły ułatwia przygotowanie stosownego pisma w tej sprawie – druk wystarczy wypełnić, podpisać i złożyć na ręce dyrektora placówki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły wzór