Skarga na bezczynność organu – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zasadniczo, załatwianie spraw administracyjnych powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Jednak w praktyce, urzędy często każą wnioskodawcom czekać bardzo długo na wydanie stosownej decyzji.

W przypadku, kiedy rozpatrywanie wniosku czy podania trwa dłużej niż miesiąc, każdemu obywatelowi przysługuje skarga na bezczynność organu, czyli możliwość złożenia pisma, które przyspieszy rozwiązanie sprawy. 

Należy mieć na uwadze, że wzór skargi na bezczynność organu można wykorzystać w sytuacji, kiedy w ustalonym prawnie terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub gdy prowadził postępowanie, ale nie zakończył go wydaniem odpowiedniego postanowienia czy decyzji.

Bezczynność organu stwierdza się też w przypadku, gdy organ odmawia wydania aktu lub podjęcia czynności, co skutkuje nierozpoznaniem sprawy w terminie.

Skarga na bezczynność organu prowadzi do wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Wiąże się też z koniecznością złożenia wyjaśnień dotyczących powodów zwłoki organu administracyjnego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Skarga na bezczynność organu – wzór
  1. szybko sprawnie, pozdrawiam