Testament wzajemny małżonków wzór

16.00 

Polskie prawo przewiduje możliwość zawarcia w testamencie rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy. Małżonkowie nie mogą sporządzić zatem testamentu wspólnego, ale mają możliwość sporządzenia testamentów wzajemnych.

Testament wzajemny małżonków to osobne deklaracje, w których mąż i żona powołują siebie nawzajem do dziedziczenia ich wspólnego spadku. Dokumenty muszą zostać poświadczone notarialnie. 

Jeśli mąż i żona decydują się wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór testamentu wzajemnego małżonków, to muszą pamiętać, że główną zasadą poprawnego sporządzania takiego dokumentu jest jego własnoręczne napisanie i podpisanie w sposób czytelny.

Wydruk komputerowy opatrzony jedynie odręcznym podpisem może zostać uznany za nieważny. Deklaracja powinna zawierać też dokładną datę sporządzenia.

Testament wzajemny małżonków dla swojej ważności nie potrzebuje świadków. Mąż i żona mogą sporządzić go też własnymi słowami, pamiętając o ujęciu w piśmie danych osobowych wskazanego spadkobiercy, wraz z jego numerem PESEL.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Testament wzajemny małżonków wzór