Umowa na wykonanie prac budowlanych – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa na wykonanie prac budowlanych to jedna z umów uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Prawo określa zarówno elementy takiej umowy, jak i podstawowe prawa oraz obowiązki stron.

Zgodnie z przepisami, wykonawca ma obowiązek wykonania prac zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor ma obowiązek odebrać wykonane prace i uiścić za nie ustalone wynagrodzenie. 

Umowa na wykonanie prac budowlanych powinna zawierać dane stron umowy, określenie przedmiotu umowy, ustaloną wysokość wynagrodzenia, terminy realizacji poszczególnych etapów prac oraz termin odebrania wzniesionego obiektu.

Na podstawie takiej umowy wykonawca odpowiada przed inwestorem z tytułu 5-letniej rękojmi, zatem w przypadku wykrycia wad obiektu, można żądać ich bezpłatnego usunięcia.

Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych pomaga przygotować umowę, która w odpowiedni sposób zabezpiecza obie strony stosunku prawnego.

Wystarczy wypełnić druk i złożyć na nim podpisy – forma szczególna nie jest wymagana w przypadku tego rodzaju dokumentów.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa na wykonanie prac budowlanych – wzór