Umowa użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa użyczenia może zostać zawarta nie tylko z osobą fizyczną, ale również z organizacją pozarządową. Taką umowę można zawrzeć w dowolnej formie, ale zaleca się – dla celów dowodowych – zachowanie przynajmniej zwykłej formy pisemnej.

Umowa użyczenia lokalu dla stowarzyszenia stwarza pytania dotyczące podatku dochodowego od umowy użyczenia. Warto wiedzieć więc, że obowiązek podatkowy obciąża podmiot używający nieruchomość, jeśli jednak organizacja wykorzystuje lokal na cele statutowe, to jest z takiego podatku zwolniona. 

Prawidłowo sporządzona umowa użyczenia lokalu dla stowarzyszenia powinna określać między innymi sposób używania rzeczy przez daną organizację.

Biorący w używanie ma bowiem obowiązek używać rzeczy zgodnie z postanowieniami umowy. Jest też zobowiązany do pokrywania kosztów utrzymania rzeczy, czyli między innymi do płacenia rachunków za media. 

Do przygotowania umowy użyczenia zawartej ze stowarzyszeniem, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu dla stowarzyszenia.

Dokument nadaje się także dla członka stowarzyszenia, który użycza swój lokal na siedzibę organizacji. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia – wzór