Umowa zrzeczenia się zachowku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zachowek to wierzytelność pieniężna, która chroni osoby najbliższe zmarłego w przypadku, kiedy spadkodawca nie wymienił ich w testamencie. Umowa zrzeczenia się zachowku to umowa zawierana pomiędzy spadkodawcą a zrzekającym się.

Osoba, która zawarła taką umowę i zrzekła się zachowku, nie jest spadkobiercą testamentowym i nie posiada prawa do spadku.

Po śmierci spadkodawcy nie można zawrzeć umowy zrzeczenia się zachowku. Umowa zrzeczenia się zachowku dotyczy bowiem tylko spadku nieotwartego, przyszłego oraz majątku, który istnieje w chwili otwarcia spadku.

Momentem otwarcia spadku określamy natomiast chwilę śmierci spadkodawcy. Co ważne, taka umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

W ramach zawarcia umowy zrzeczenia się zachowku, prawo do niego straci nie tylko strona umowy, ale również jej zstępni, którzy w czasie zawarcia umowy żyli i ci, którzy się narodzili po jej zawarciu.

W treści umowy można wyłączyć jednak taki skutek jej zawarcia. Dokument warto przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy zrzeczenia się zachowku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zrzeczenia się zachowku – wzór